Hát Cho Tình Yêu 5 in San Jose

Ritz Entertainment hân hạnh giới thiệu một chương trình nhạc thính phòng giá trị và đặc sắc hơn bao giờ hết với chủ đề “Hát Cho Tình Yêu 5” được thực hiện tại San Jose Center for the Performing Arts vào Chủ Nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2011

9 dòng nhạc được trình bày qua 9 giọng hát trữ tình Ý Lan, Quang Dũng, Bằng Kiều, Nguyễn Hồng Nhung, Khánh Ly, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Tuấn Ngọc và Khánh Hà dưới sự điều khiển trương trình của MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Visited 3 times, 1 visit(s) today

You Might Be Interested In

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *