New Year’s Eve Gala Dinner, Concert and Dance – 2016 Countdown

This concert will be performed on Thursday 31 December, 2015.

Ritz Entertainment xin hân hạnh giới thiệu với khán giả yêu nhạc đêm Live Show New Year’s Eve Gala Dinner, Concert and Dance – 2016 Countdown được tổ chúc vào Thursday, December 31, 2015 tại Hilton Anaheim’s Grand Ballroom. Chương trình bắt đầu vào lúc 5:00 PM đến 1:30 AM.

Vé bán trước tại:

Tú Quỳnh (714) 531-4284
Bolsa Tickets.com (714) 418-2499
Ban Tổ Chức (714) 598-5353

Visited 23 times, 1 visit(s) today

You Might Be Interested In

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *