Hát Cho Tình Yêu 6 in Knott’s Bery Farm

Ritz Entertainment hân hạnh giới thiệu một chương trình nhạc thính phòng giá trị và đặc sắc hơn bao giờ hết với chủ đề “Hát Cho Tình Yêu 6” được thực hiện tại Charles M. Schulz Theater Knott’s Berry Farm vào Chủ Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2011

8 dòng nhạc được trình bày qua 8 giọng hát trữ tình Ý Lan, Quang Dũng, Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Tuấn Ngọc và Elvis Phương dưới sự điều khiển trương trình của MC Nam Lộc và Thùy Dương.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

You Might Be Interested In

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *